رقیب داربستی خود را بیشتر بشناسید !!!
رقیب داربستی خود را بیشتر بشناسید !!!

کلایمر جایگزین داربست

وقتی در مورد کلایمر و به صرفه بودن آن نسبت به داربست صحبت می کنیم متوجه می شویم که واقعا این سیستم می تواند جایگزین مناسبی برای داربست باشد اما واقعیت این است که هر وسیله برقی و مکانیکی ممکن است آسیب ببیند و نیاز به تعمیر داشته باشد. لذا تصور کنید در یک ساختمان ۱۰ طبقه داربستی تهیه نشد و به جای آن از کلایمر استفاده کرده ایم. در وسط تعمیرات ساختمانی ناگهان کلایمر آسیب می بیند و شما مجبور به تعمیر آن می شوید. در واقع وقفه ای در حین کار خواهید داشت و بسته به اینکه شرکت مورد نظر در چه مدتی کلایمر را تعمیر خواهد کرد این وقفه ادامه خواهد داشت.

برای مثال این اتفاق دقیقا برای شرکت فرازجم کناره افتاد. در حالی که دو ماه از نصب یکی از کلایمرها نگذشته بود، از محل پروژه تماس گرفتند که کلایمر در بین طبقه ۷ و ۸ متوقف شده است و یکی از موتورهای برقی آن کار نمی کند. به محض تماس، گروه سرویسکار را به محل پروژه فرستادیم و متوجه شدیم هدایت کننده برنجی یکی از موتورها از بین رفته است. لذا در همان طبقه موتور را از سبد کلایمر جدا کردیم و جهت تعمیرات به شرکتی که از آن خرید کرده بودیم فرستادیم. پس از ۳ روز موتور مجددا نصب شد اما متوجه شدیم که سیم بکسل در بخشی از مسیر آسیب دیده است و با توجه به اینکه سیم بکسل از نوع مغز فولادی بود لذا بایستی از تهران برایمان ارسال می شد که مجدد ۲ روز از زمان را از دست دادیم.

اما دلیل خوردگی هدایت کننده برنجی داخل دستگاه، ورود شن و سیمان به داخل دستگاه بود که از معضلات سیستم کلایمر الکتروموتوری می باشد و لذا پیشنهاد می شود اگر در ساختمانی هدف استفاده از کلایمر، سفت کاری، سیمان کاری، بنایی و غیره می باشد مراقبت های لازم جهت عدم ورود شن و سیمان به دستگاه صورت گیرد و در غیر این صورت از کلایمرهای با سیستم دستی استفاده شود. زیرا کلایمرهای دستی علاوه بر ارزانتر بودن (حدود ۸ میلیون تومان)، نیاز به تعمیرات کمتری هم دارند اما همانطور که قبلا اشاره کردم در سیستم دستی نیاز به دو نفر جهت جا به جایی کلایمر می باشد.

اما هدف این مقاله این است تا شفاف سازی لازم را جهت استفاده از کلایمر به جای داربست نشان دهد و لذا پیمانکاران عزیز، شرکت های فروشنده کلایمر و گروه های مجری کارهای ساختمانی بایستی با توجه به شرایط کاری، تصمیمات لازم را جهت استفاده از این سیستم اتخاذ نمایند.چندی پیش مقاله ای در رابطه با انواع کلایمرها، موارد استفاده، قیمت دستگاه ها و … نوشته بودم اما در رابطه با مشکلات این دستگاه ها و اینکه چقدر می توانند مفید باشند بحثی نشد. لذا در این مقاله کوتاه مختصرا در رابطه با موضوع جایگزینی کلایمر برای داربست بحث خواهیم کرد.

وقتی در مورد کلایمر و به صرفه بودن آن نسبت به داربست صحبت می کنیم متوجه می شویم که واقعا این سیستم می تواند جایگزین مناسبی برای داربست باشد اما واقعیت این است که هر وسیله برقی و مکانیکی ممکن است آسیب ببیند و نیاز به تعمیر داشته باشد. لذا تصور کنید در یک ساختمان ۱۰ طبقه داربستی تهیه نشد و به جای آن از کلایمر استفاده کرده ایم. در وسط تعمیرات ساختمانی ناگهان کلایمر آسیب می بیند و شما مجبور به تعمیر آن می شوید. در واقع وقفه ای در حین کار خواهید داشت و بسته به اینکه شرکت مورد نظر در چه مدتی کلایمر را تعمیر خواهد کرد این وقفه ادامه خواهد داشت.

برای مثال این اتفاق دقیقا برای شرکت فرازجم کناره افتاد. در حالی که دو ماه از نصب یکی از کلایمرها نگذشته بود، از محل پروژه تماس گرفتند که کلایمر در بین طبقه ۷ و ۸ متوقف شده است و یکی از موتورهای برقی آن کار نمی کند. به محض تماس، گروه سرویسکار را به محل پروژه فرستادیم و متوجه شدیم هدایت کننده برنجی یکی از موتورها از بین رفته است. لذا در همان طبقه موتور را از سبد کلایمر جدا کردیم و جهت تعمیرات به شرکتی که از آن خرید کرده بودیم فرستادیم. پس از ۳ روز موتور مجددا نصب شد اما متوجه شدیم که سیم بکسل در بخشی از مسیر آسیب دیده است و با توجه به اینکه سیم بکسل از نوع مغز فولادی بود لذا بایستی از تهران برایمان ارسال می شد که مجدد ۲ روز از زمان را از دست دادیم.

اما دلیل خوردگی هدایت کننده برنجی داخل دستگاه، ورود شن و سیمان به داخل دستگاه بود که از معضلات سیستم کلایمر الکتروموتوری می باشد و لذا پیشنهاد می شود اگر در ساختمانی هدف استفاده از کلایمر، سفت کاری، سیمان کاری، بنایی و غیره می باشد مراقبت های لازم جهت عدم ورود شن و سیمان به دستگاه صورت گیرد و در غیر این صورت از کلایمرهای با سیستم دستی استفاده شود. زیرا کلایمرهای دستی علاوه بر ارزانتر بودن (حدود ۸ میلیون تومان)، نیاز به تعمیرات کمتری هم دارند اما همانطور که قبلا اشاره کردم در سیستم دستی نیاز به دو نفر جهت جا به جایی کلایمر می باشد.

اما هدف این مقاله این است تا شفاف سازی لازم را جهت استفاده از کلایمر به جای داربست نشان دهد و لذا پیمانکاران عزیز، شرکت های فروشنده کلایمر و گروه های مجری کارهای ساختمانی بایستی با توجه به شرایط کاری، تصمیمات لازم را جهت استفاده از این سیستم اتخاذ نمایند.

دوشنبه, 04 مرداد 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان