احتمال  بازگشت رونق به صنعت ساختمان در پایان سال ۹۶
احتمال بازگشت رونق به صنعت ساختمان در پایان سال ۹۶

ستاریان با بیان اینکه تا کنون تجربه رشد بدون گرانی مسکن را شاهد نبوده ایم، گفت: در شرایط فعلی اقتصاد امکان تفکیک رشد سرمایه گذاری، تولید، معاملات و قیمت را نخواهیم داشت چراکه این 4 شرط همگی با یکدیگر حرکت می کنند.

وی با بیان اینکه عدم افزایش قیمت تنها در شرایط سر به سر اتفاق می افتد گفت: این تفکری است که از سوی برخی دوستان اعلام می شود ولی در سبد خانوار مسکن عددی درشت را به خود اختصاص می دهد.

ستاریان ادامه داد: به گفته وزیر رشد حاشیه نشینی بیش از 12 میلیون نفر را شامل می شود که نشان می دهد بازار نیاز نهفته ای را در خود جای داده است.

وی با بیان اینکه ورود مسکن جدید به بازار افزایش قیمت، تولید و سرمایه گذاری را به دنبال دارد، از احتمال رونق صنعت ساختمان در پایان سال 96 خبر داد و گفت: امروز رکود کل صنعت ساختمان را در بر گرفته که نیمی از اقتصاد کشور و تمامی اقتصاد بخش خصوصی را شامل می شود.

ستاریان افزود: با توجه به اینکه برجام با کندی پیش می رود و نتایج با 7 ماه تاخیر روشن می شود، احتمالا در میانه سال رونقی را در صنعت ساختمان شاهد باشیم مگر اینکه اراده ای بر عدم بروز این رونق اتفاق افتد.

وی بیان داشت: اگر رونق متوالی در بخش ساختمان رخ دهد منجر به افزایش رونق مسکن بدون افزایش قیمت خواهد بود و در انتخاب این رونق شاهد افزایش اندک قیمت مسکن و ثبات کامل می باشیم.

ستاریان گفت: با توجه به شاکله کلی اقتصاد کشور امکان این روند وجود ندارد از طرفی منابع بخش ساختمان از حوزه نفت ارتزاق می کند و اقتصاد دولتی همواره بخش خصوصی را دچار رکود و تورم می نماید.

وی تصریح کرد: وقتی منابع دولت به اقتصاد کشور تزریق می شود، از حوزه ملک سر در می آورد چراکه مسکن یک کالای سرمایه ای است و نسبت به کل شاخص های دیگر کالا ها فراتر دیده می شود.

شنبه, 13 خرداد 1396
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان