بلکا و کاربردهای آن
بلکا و کاربردهای آن

بلکا

 پوششي است که از سلولز طبيعي تشکيل شده است. این ماده عايق حرارت، برودت و همچنين عايق صوت است. بلکا به زيرسازي نيازي ندارد و قابل ترميم است و در برابر ضربه، آتش سوزي و شعله ور شدن بسيار مقاوم است. بلکا به دليل دارا بودن خاصيت آنتياستاتيک و ساختار فيبري، گرد و غبار هوا را به خود جذب نميکند. بلکا بر روي گچ، خاک، چوب، فلز، رنگ روغن، سيمان، شيشه و .... قابل اجرا است. لازم به توضيح است در ساختمانهاي در حال ساخت، استفاده از بلکا بر روي خاک و گچ موجب افزايش سرعت اجراي پروژه وکاهش هزينه، به واسطه حذف کامل مراحل گچ ‏کاري و رنگ ميشود. بلکا رطوبت محيط را جذب می‏کند و باعث تعديل رطوبت محيط میشود. رطوبت جذبش ده در شرايط معکوس به محيط باز گردانده ميشود. به دليل خاصيت ارتجاعي، ترکهايي که بعد از نشست ساختمان بر روي ديوارها و سقف ايجاد ميشود، پوشش ميدهد. برخلاف رنگ و کاغذ ديواري، مقاومت بلکا در برابر ضربه قابل توجه است و چنانچه به پوشش بلکا صدمه اي وارد شود، به راحتي ظرف چند دقيقه توسط خود شخص قابل ترميم است. طبق آخرين آمار در حال حاضر، رنگهايي كه در بيش تر كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه استفاده ميشوند، در كشورهاي پيشرفته از چرخه استفاده خارج شدهاند. زيرا در آنها اكسيد سرب كه سرطان زايي اش ثابت شده به كار رفته که باعث مضرات بسيار زياد براي كاركنان كارخانجات رنگسازي ميشود. همچنين براي مصرف كنندگاني كه در معرض استنشاق مواد قرار دارند، مضر است. پس از گذشت حدود 70 سال از توليد رنگ هنوز عيوب فراواني براي رنگ شيميايي وجود دارد. بنابراین با استفاده از دانش ايراني، براي رنگآميزي اماكن و ساختمانها شالودهاي از تفكر قديمي مبتني بر استفاده مواد طبيعي و همچنين خالقيت مدرنيسم، پوششهاي سلولزي به بازار ارائه شدند. با در نظر گرفتن تاريخ پيدايش بلكا به مثابه پوشش سلولزي نتيجه گيري ميشود كه بلكا صنعتي است كه با مرور زمان جايگزين رنگهاي ساختماني ميشود و در عين حال، زيبايي و سلامت بهداشتي و صرفه جويي در منابع نفتي را به ارمغان ميآورد.

قابليت شست وشو

 بلکا با ابر و شامپوي فرش قابل شستوشو است. پس از شستوش و مدتي صبر كنيد تا دوباره بلكا خشك شود.

دفع گرد و غبار

از مدتها قبل معلوم شده بود كه الياف، رطوبت موج ود در هوا را به خود جذب ميكنند. جذب رطوبت باعث ميشود تا از تشكيل الكتريسيته ساكن در الياف جلوگيري شود. ساختار بلكا از رزين هاي سلولزي، الياف پنبه اي و پگيمنت معدني تش كيل ش ده که هيچ كدام از این اجزا الكتريسيته ساكن را به خود جذب نمی‏کند و در نتيجه رگه هاي جذب گرد و غبار در سقفها و بالاي شوفاژها تشکیل نمیشوند.

مقاومت در برابر آتش

پوشش ديوار بلكا بر اساس داده هاي استاندارد در رابطه با آتش سوزي، مورد آزمـــايش قرارگرفت. نتیجه این آزمایش، نشان داد که میتوان بلکا را در زمره مصالح ساختماني كه به سختي شعله ور میشوند، طبقه بندي کرد.

خاصيت ارتجاعي

 اين خاصيت باعث ميشود ترك ديوارها پوشانده شود و همچنين از ايجاد ترك احتمالي در سقف و ديوارها جلوگيري كند. اين مورد به خصوص هنگام بازسازي ساختمانهاي قديمي نمود پيدا ميكند.

شنبه, 21 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان