7 نکته ای که در خرید و فروش امالک باید به آنها توجه کرد
7 نکته ای که در خرید و فروش امالک باید به آنها توجه کرد

  1. مطمئن شوید فروشنده، مالک ملکی است که آن را به شما میفروشد و یا اینکه از طرف مالک اختیار فروش داشته باشد. بنابراین، اسناد و مدارک را هنگام معامله ملاحظه کنید.
  2.  هنگام ملاحظه سند، چند مطلب را دقت کنید. اول، اینکه ببینید ملک به نام چه کسی است. آیا مشخصات فروشنده با مشخصات مندرج در سند مطابقت دارد یا خیر. دوم، اینکه شماره پلاک با محل انطباق داشته باشد. سوم، اینکه حدود معرفی شده در سند با حدود واقعی آن مغایر نباشد. چهارم، اینکه مساحت ذکر شده در سند همان مساحتی باشد که به شما ارائه شده است.
  3. مطمئن شوید که فروشنده، ملک را به شخص دیگری نفروخته باشد. چون بسیارند کسانی که با انگیزه کلاه برداری ملکی را به چند نفر میفروشند. خوب است بدانید اولین معامله اگر صحیح انجام شده باشد، معتبر است و معاملات بعدی باطل میشوند. بنابراین، اگر به چنین معاملهای برخورد کردید، اصرار بر اینکه معامله قبلی را بر هم بزنید نداشته باشید و بی جهت از این بابت پرونده در دادگستری درست نکنید. بلکه بهتر است پول خود را بگیرید و از خیر این معامله بگذرید تا بیشتر ضرر نکنید. اما نه اینکه فروشنده را به حال خود رها کنید، بلکه میتوانید از او به عنوان فروشنده مال غیرکه مجازات کلاه برداری دارد، شکایت کنید تا مجازات شود؛ شاید این کار را بار دیگر تکرار نکند.
  4. مطمئن شوید که امکان انتقال سند به نام شما وجود دارد، چون گاهی سند از نظر ظاهر اشکالی ندارد، اما ممکن است ملک در رهن و یا به دلایلی در توقیف باشد و یا فروشنده ممنوع المعامله باشد و یا اینکه به دلیل دیگری امکان انتقال سند نباشد و مثلاً تخلفات ساختمانی صورت گرفته باشد.
  5. اگر فروشنده ملک را با داشتن اختیار از طرف مالک به شما می فروشد  مدارک او را ملاحظه کنید، مثلاً وکالتنامه او را مطالعه کنید و ببینید آیا اختیار فروش دارد یا نه. گاهی ممکن است او فقط در امور اداری وکالت داشته باشد و یا تحت شرایطی میتوانسته اقدام به فروش نماید که اکنون آن شرایط فراهم نیست.
  6. می دانیم که کنترل کردن همه این موارد امر دشواری است ، زیرا گاهی انسان هنگام معامله به جهاتی نمیتواند این دقتها را کند. مثلاً با طرف خود رودربایستی دارد و یا شرایطی پیش میآید که بررسی این نکات مشکل میشود. بنابراین، اگر قصد معامله دارید برای نیفتادن در یک مخمصه، حداقل شرایطی را پیشبینی کنید که اگر مشکلی پیش آمد، به سهولت قابل رفع باشد. مثال شرط کنید که اگر ملک مستحق للغیر درآمد و یا فسادی در معامله پدیدار گشت، فروشنده ضامن کلیه خسارات باشد و یا در شرایطی شما حق فسخ معامله را داشته باشید.
  7. شرط فسخ را شفاف و روشن بنویسید. این را هم بدانید که شرط فسخ، غیر از شرط انفساخ است. شرط انفساخ وجاهت شرعی ندارد. معنای چنین شرطی این است که شما شرط کنید که در وضعیت خاصی معامله خود به خود باطل باشد. چنین شرطی باطل است. زیرا بیعی که صحیح انجام شده، خود به خود از بین نمیرود، بلکه با اراده صاحب خیار شرط بعد از آماده شدن زمینه آن فسخ میشود و پیش از اینکه زمینه فسخ فراهم آید، نمیتوان فسخ یک معامله صحیح را اعلام کرد.

 

چهارشنبه, 18 اسفند 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان