دوره ایمنی داربست و داربست بندی
دوره ایمنی داربست و داربست بندی

داربست ها سازه هایی موقت هستند که وسیله ای برای دسترسی و سکوهای ایمن کار برای تسهیل کار در ارتفاع و همچنین نگهداری مواد و ابزار در تعداد محدود دارند. استفاده از داربست هایی که به طور صحیح نصب و نگهداری شوند  شرایط کار ایمن و راحت تری را در مقایسه با تمهیدات معمول کار مانند استفاده از نردبان فراهم می کنند و به کارگران دسترسی ایمن به مکان های کار می دهند. با وجود کارگران زیادی که در معرض خطرات داربست هستند ، ایمنی داربست باید در اولویت باشد. داربست در صنعت ساختمان بسیار مهم است و در صورت استفاده صحیح ، هم در وقت و هم در هزینه صرفه جویی می شود. با این حال ، نگرانی های زیادی وجود دارد که کارفرمایان و کارمندان باید هنگام نصب ، کار بر روی آن یا جدا کردن هر نوع داربست از آن آگاه باشند.

در این دوره آموزشی که توسط سایت HSEland ارائه میشود انواع داربست ها ، شیوه داربست بندی  و استاندارد های آن را پوشش می دهد. در مورد موارد خطرناک که ممکن است در هنگام نصب یا استفاده از داربست وجود دارد نیز بحث خواهد شد

سرفصل های دوره :

اهمیت کار در ارتفاع و تبیین فیزیک سقوط

ترمینولوژی داربست و داربست بندی و انواع مخاطرات آن

تشریح اجزای داربست همراه با تبیین استانداردهای آن

تشریح انواع داربست و شیوه داربست بندی

تشریح استانداردها و آیین نامه های داربست و داربست‌ بندی

 

پنجشنبه, 24 تیر 1400
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان