اجرای سیستم داربستی برای باغ انار
اجرای سیستم داربستی برای باغ انار

ملزومات اجرای سیستم داربستی
 
اساس کلی احداث تمامی این سیستم ها مشابه بوده و به شرح ذیل می باشد.
 
پایه قیم
در تمام روشهایی که گفته شد نهالها از زمان کاشت به تکیه گاه نیاز دارند. این تکیه گاه بایستی قبل ازکاشت در زمین نصب شده باشد. بر اساس شرایط اقلیمی و وضعیت اقتصادی منطقه
و در دسترس بودن مواد گوناگون از پایه هایی با جنس چوبی، بتنی، فلزی و … میتوان استفاده کرد.
پایه های بتنی خیلی گران هستند و پایه هایی که از چوب فشرده تهیه شدهاند عمر بیشتری نسبت پایه های آهنی دارند. پایه های چوبی که از درخت اقاقیا و سرو قرمز ساخته شده اند، نسبت به سایرگونه ها مثل افرا، نارون، کاج و سیاه کاج دوام بیشتری دارند. اگر چه امروزه با استفاده از مواد بازدارنده فساد چوب از جمله جوهر قطران و پنتاکلروفنل محلول، دوام این گونه ها نیز افزایش یافته است، پایه هایی که از چوب فشرده تهیه شده و توسط مواد بازدارنده فساد مقاوم گشته اند حداقل برای بیش از ۲۲ سال عمر میکنند. استفاده از پایه های نامرغوب به علّت تعویض مکرّر مقرون بصرفه و اقتصادی نمیباشد. پایه های بتنی اگر در عمق مناسب قرار گیرند دارای عمر نامحدود هستند. کاربرد پایه های فلزی ساده بوده و با کوبیدن می توان آنها را در زمین فرو کرد. همچنین انواع پایههای چوبی کوچک را با کوبیدن میتوان فرو کرد ولی انواع بزرگتر آنها وپایه های سیمانی را بایستی بوسیله حفرگودال در زمین قرار داد. یکی از نکات مهم سنگینتر بودن ته پایه از طول آن می باشد.
سیم
سیم بایستی به حالت سفت و کشیده باقی بماند، بدون این که لازم باشد دوباره آن را سفت کنیم.پائین ترین سیم داربست به مستقیم نگه داشتن تنه کمک زیادی می کند و همچنین توزیع بازوها و شاخه های یکساله روی این سیم باعث می شود که فشار روی سیم پائینی بیشتر ازسیم بالایی باشد.بنابراین برای سیمهای بالایی داربست می توان از سیمهایی که مقاومت کمتری دارند استفاده کرد. دوام سیم بستگی به گالوانیزه بودن آن، اقلیم و نحوه جابجایی آن درهنگام احداث  دارد.کشیدن سیم در روی زمین در زمان احداث موجب جدا شدن بخشی از لایه روی محافظ سیم شده و موجب زنگزدگی سیم و در نهایت پاره شدن آن میشود، لذا با دقت لازم در زمان حمل و نقل و باز کردن سیم از یک قرقره بزرگ میتوان از وارد آمدن خسارت به لایه گالوانیزه سیم جلوگیری کرد.
قیم کششی
به علت وزن شاخه ها به قیم اول و آخر هر ردیف باری وارد میشود که اگر خارج از حد تحمل این دو قیم باشد، منجر به کشیده شدن آنها به داخل و در نتیجه فروپاشی سیستم میگردد. به منظور حل این مشکل باید وزن اضافی از قیم اول و آخر هر ردیف برداشته شود و سیمها خارج از ردیف ثابت گردند. بدین منظور میتوان سیمها را دورتر از قیم با استفاده از بتن در زمین ثابت کرد و یا ازقیم کششی استفاده نمود.
نکات مهم در اجرای سیستم داربستی
۱- خطوطی که پایه ها روی آنها قرار میگیرند تا حد ممکن باید مستقیم باشند، این مساله
علاوه بر حفظ نظم و زیبایی ظاهری باغ موجب میشود تا تمامی درختان در یک خط مستقیم
قرار گیرند و از ضربه خوردن و شکستن آنها به وسیله تراکتور یا ادوات متصل به تراکتور در حین عملیات مکانیکی جلوگیری به عمل آید.
۲- به منظور ایجاد کشیدگی کافی بر روی سیم ها و جلوگیری از افتادگی و شکم  دادن سیمها در اثر وزن میوه و شاخ و برگ، از انواع ابزارها و قلابها استفاده میشود.
۳-برخی از اشتباهاتی که می تواند منجر به فروپاشی سیستم داربستی شود عبارتند از:
ـ استفاده از مواد با کیفیت پایین
ـ عدم قرارگیری قیمها در عمق کافی برای اطمینان از ثبات و استحکام
ـ عدم استفاده از لنگرها یا قیمهای کششی مناسب در ابتدا و انتهای ردیفها به منظورتحمل بار سنگین محصول
ـ وجود قیمها یا پایه هایی که خارج از خطوط ردیفها قرار دارند و در معرض آسیب ادوات کشاورزی هستند.
 
منبع : http://anarsahebi.ir/?p=397

شنبه, 30 آذر 1398
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان