نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز
نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

در جاهایی که از زمین نشود پایه گرفت از این نوع اجرای داربست استفاده می شود . در تصویر زیر به علت اینکه در زیر محل اجرای داربست خیابان می باشد به این صورت اجرا شده است.

نمونه پرکاربرد در صنعت سبک آویز

 

یکشنبه, 15 اردیبهشت 1398
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان