داربست ها باید طوری اجرا شوند که مزاحمتی برای توانیابان نداشته باشند
داربست ها باید طوری اجرا شوند که مزاحمتی برای توانیابان نداشته باشند

اجرای داربست درایران مشکلات فراوانی دارد از ایمنی کارگر های داربست گرفته تا داربست های سنتی که بیش از 50 سال از آن می گذرد.جدا از مشکلاتی که در مطالب قبلی در آن صحبت شده است اجرای داربست از همه جهات باید مورد توجه قرار بگیرد.

امروزه در فضای مجازی می توان بازخورد های گسترده ای را طی سالهای اخیر مشاهده کرد که نشان می دهد داربست ها در اجرا مزاحمت زیادی در خیابان و پیاده رو ها ایجاد می کنند غیر ایمنی که نکته بسیار مهمی می باشد باید از لحاظ عبور و مرور مردم نیز راحت باشد تا مردم دچار مشکل نشوند.

اهمیت نگاه ویژه به معلولین( توانیابان)

اگر اجرای داربست ها طوری باشد که عبور و مرور مردم عادی را مختل کند آنوقت برای توانیابان این شرایط بسیار سخت تر است . باید توجه داشت که توانیابان جزئی از این جامعه هستند و باید برای رفاه آنها تلاش کرد و چه خوب است که در هر کاری به آنها توجه شود . داربستان این مسئله را جزئی از مسئولیت های اجتماعی خود می داند و از شرکت ها، کارفرمایان و پیمانکاران  اجرای داربست می خواهد تا به این قشر از جامعه توجه بیشتری داشته باشند .

داربست ها باید طوری اجرا شوند که مزاحمتی برای توانیابان نداشته باشند

 

ﺳﻪشنبه, 10 اردیبهشت 1398
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان