توجه به جزئیات اجرای داربست چقدر اهمیت دارد ؟
توجه به جزئیات اجرای داربست چقدر اهمیت دارد ؟

 

در اجرای داربست اغلب جزئیات کمتر اهمیت داده می شود ولی واقعا چقدر می تواند این جزئیات اهمیت داشته باشد ؟

علاوه بر ایران کشور های مختلف نیز با این چالش ها روبرو هستند و اغلب به جزئیات اجرای داربست ها اهمیت نمی دهند و این باعث می شود تا در شرایط خاص اتفاقات ناگواری به وجود آید.

فرض کنید داربست در یک مدرسه اجرا شده باشد و کودکان در آن مدرسه مشغول به بازی باشند با وزش باد شدید اگر این داربست ها فرو بریزد تصور کنید چه اتفاق بدی به وقوع خواهد پیوست . همیشه توجه به جزئیات اجرا می تواند از بروز این خطرات جلوگیری کند و کارشناسان HSE می توانند مشاوره خوبی در این خصوص دهند . باید همیشه توجه داشت که باری که می تواند داربست تحمل کند را اندازه گیری کرد به عبارتی دیگر باید داربست را طوری اجرا و نصب کرد که بتواند بارهای قابل پیش بینی را تحمل کند.

بیشترین اجرای داربست مربوط به نمای ساختمان ها می باشد و باید توجه داشت که عابرین که از کنار آن گذر می کنند امنیت کامل داشته باشند داربست باید طوری باشد که مزاحمتی برای مردم نداشته باشد به خصوص توانیابان ، از طرفی دیگر داربست های نمای ساختمان اغلب در کنار تیرهای برق هستند که بسیار خطرساز می باشند و سالیانه حوادث زیادی از این قبیل اتفاق می افتد که بسیار پر اهمیت است.

باید شرکت های داربستی توجه داشته باشند که رعایت قوانین اجرای داربست می تواند خطرات احتمالی را کاهش دهد .توجه به جزئیات اجرای داربست چقدر اهمیت دارد ؟

 

چهارشنبه, 18 تیر 1399
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان