داربستان

مدیر داربستان

تهران

حمایت داربستان از شرکتهای دارای بیمه

یکشنبه, 20 تیر 1395
داربستان
381

حمایت داربستان از شرکتهای دارای بیمه

داربستان از شرکتهایی که کارگران خود را بیمه می کنند و نکات ایمنی کار را رعایت می کنند (HSE) حمایت ویژه می کند شما می توانید شرکت خود را در سایت ما معرفی کنید و از خمات ویژه ما بهره ببرید.

ثبت نام در داربستان

تعداد نظرات : 0

منوی سریع