ریزش ساختمان درحال ساخت درهمدان به علت ناقص بستن داربست
ریزش ساختمان درحال ساخت درهمدان به علت ناقص بستن داربست

دوشنبه, 13 دی 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان