داربست برجسته از چوب صنوبر در گالری رایس در آمریکا توسط بن باتلر
داربست برجسته از چوب صنوبر در گالری رایس در آمریکا توسط بن باتلر

داربست برجسته از چوب صنوبر در گالری رایس در آمریکا توسط بن باتلر

بن باتلر با ساختارهای پیچیده ای که از فرآیندهای ساده و ظریف ظاهر می شود، جذاب است. این پدیده را می توان در سیستم های پیچیده تولید شده توسط کلنی های مورچه ای به شهر های انسانی، اقدامات کوچکی که به ساختارهای غلط تبدیل می شود، یافت می شود. نصب ناگهانی Butler در نمایشگاه دانشگاهی رایس در هوستون، تگزاس، با استفاده از ساختن بیش از 10،000 قطعه چوب صنوبر به ساختار مشابه ماتریکس، از همین ایده استفاده می کند. این توطئه عظیم به یک آرایه غیرمنتظره هیجان انگیز از شبکه ها متصل می شود که از فضای گالری پر می شود.

باتلر به این نصب نزدیک شد، همانطور که او معمولا در عمل خود، بدون طرح اولیه و یا ایده هایی از آنچه که او دوست دارد ساختار به نظر می رسد. او با مواد بازی کرد، کشف پیکربندی ها در محل. گرچه شبکه های محدود درون استودیو از قبل ساخته شده بودند، نحوه پیکربندی و متصل شدن به صورت افقی، در پاسخ به فضا بود. این روش عمل در حال حاضر حصول اطمینان از اینکه نتیجه ساختار، ارگانیک است، و نه صرفا به شکل پیش بینی شده واکنش نشان می دهد.

داربست

داربست

شنبه, 29 اردیبهشت 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان