استخدام داربست بند جهت شرکت فعال در پروژه های نفت و گاز جنوب
استخدام داربست بند جهت شرکت فعال در پروژه های نفت و گاز جنوب

به تعدادی داربست بند، کمک داربست بند (نیروهای آشنا به اجرای پوشش ضد حریق (فایرپروف) شامل پین کوبی، توری بندی، مواد ساز، مواد پاش و بنا جهت شرکت فعال در پروژه های نفت و گاز جنوب کشور نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

09171342910

استخدام استادکار داربست

پنجشنبه, 20 اردیبهشت 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان