نکات بهداشتی و ایمنی در سفر
نکات بهداشتی و ایمنی در سفر

نکات بهداشتی و ایمنی در سفر

1 ) قبل از مسافرت، برنامه ی سفرتان را تنظیم کنید. در این برنامه: مدت زمان مسافرت، مکان های مورد بازدید، آب و هوای مقصد و مسیر سفر را دقیق مشخص کنید.

۲ ) بیش از ترک منزل، یک بار دیگر وسایل مورد نیاز سفر را بازبینی کنید )برای اطمینان از این که همه ی وسایل مورد نیاز را برداشته اید از قبل فهرستی از آنها را تهیه و از بردن وسایل غیرضروری، خودداری کنید.(

۳ )با نام خداوند بزرگ، سفرتان را آغاز کنید. اگر با وسایل نقلیه ی عمومی مسافرت می کنید، به موقع خانواده را به پایانه مسافربری )ترمینال( برسانید. چنانچه با خودرو شخصی به سفر می روید آن را از لحاظ فنی به طور کامل بازدید و عیب ها را برطرف کنید.

 4 ) از کافی بودن سوخت خودرویتان تا رسیدن به نخستین جایگاه سوخت گیری، مطمئن شوید. از حمل سوخت اضافی در صندوق عقب، جدا خودداری کنید.

5 )در زمانی که ناراحت و خسته اید رانندگی نکنید. اگر خواب آلوده هستید، خودروی خود را در محل مناسبی نگه دارید و استراحت کنید.

6 )اگر شرایط جسمی و روحی خاصی دارید یا به بیماری مبتال هستید، حتما درباره ی نحوه ی مسافرت با پزشک خود، مشورت کنید.

7)همیشه توجه داشته باشید که کودکان نسبت به تغییر آب و هوا و محیط جدید، حساس ترند. بنابراین در طول سفر به کودکان، توجه بیشتری داشته باشید.

8 )آب و غذای کافی به همراه داشته باشید و تا حد ممکن در طول سفر، غذا را برای مصرف یک وعده، تهیه کنید. در صورت باقی ماندن غذا، آن را در ظرف های سربسته و درمکان سرد، نگه داری کنید.

9)اگر در بین راه مجبور به خوردن غذا در رستوران ها و اغذیه فروشی ها هستید، از تهیه ی بهداشتی غذا مطمئن شوید. در غیر این صورت از مصرف غذا در مکان های غیربهداشتی حتما پرهیز کنید.

10 )از آب آشامیدنی سالم استفاده کنید. در صورتی که از سالم بودن آب مصرفی خود اطمینان ندارید، باید آن را بجوشانید و سپس مصرف کنید.

11 )در تهیه ی غذا و میوه، نکته های بهداشتی را رعایت کنید

چهارشنبه, 07 مهر 1395
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان