داربستان

مدیر داربستان

تهران

حفاظت کارگران در برابر سقوط

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
243

حفاظت کارگران در برابر سقوط

اگر یک کارگر روی یک داربست که بیشتر از 10 فوت ارتفاع دارد کار می کند با حفاظت شود به وسیله :

  • * گاردریل
  • *  کمر بند ایمنی (PFAS)

تعداد نظرات : 0

منوی سریع