نرخنامه انواع خدمات داربست فلزی در مشهد
نرخنامه انواع خدمات داربست فلزی در مشهد

قیمت خدمات داربست مشهد 1401

داربست نما :

تا ارتفاع 12 هر متر مکعب 95000 ریال
تا ارتفاع 18 هر متر مکعب 110000 ریال
تا ارتفاع 24 هر متر مکعب 125000 ریال
تا ارتفاع 30 هر متر مکعب 140000ریال
تا ارتفاع 36 هر متر مکعب 155000 ریال

و بالاتر از آن به ازاء هر 6 متر ارتفاع ، 15 درصد به قیمت پایه اضافه می شود و اگر در فاصله یک ماه هر چند مرتبه داربست باز و بسته گردد همان مبلغ مطابق جدول ، در هر بار مجددا محاسبه خواهد شد.

تبصره 1-1 : اینکه ماه اول و دوم و سوم و ... باهم فرقی ندارد.

تبصره 1-2 : اگر به صورت قالب 1 متری بسته شود ، ضریب اعمال شده یک می باشد.

تبصره 1-3 : اگر به صورت قالب 2 متری با 2 دستگیره و 2 پایه نصب شودضریب اعمال شده 2 می باشد.

تبصره 1-4 : اگر به صورت قالب 1/5 یا 2 متری نصب گردد با یک دستگیره و دو پایه ضریب اعمال شده 1/5 می باشد.

- حداقل متراژ داربست 100 متر مکعب

- نرخ داربست در داخل محدوده شهری به نرخ تعیین شده و در خارج از محدوده شهری تا شعاع 20 کیلومتر 20 درصد به مبلغ قیمت مصوب بابت هزینه ایاب و ذهاب و حمل و نقل و غیره افزوده میشود و بیشتر از شعاع 20 کیلومتر، با توافق طرفین است.

کفراژ معمولی :

الف : برای نقاشی ، گچ کاری و ضربی از قرار هر متر کعب 60000 (شش هزار ریال) تا 6 متر ارتفاع و بیشتر از آن هر 6 متر ارتفاع 15 درصد به مبلغ کل کفراژ نصب شده اضافه می شود و تا زیر سقف محاسبه می گردد.( طول * عرض * ارتفاع ).

ب : کارهای نمایشگاهی ، مجالس و حفاظ پیاده رو ها 80000 ( هشتاد هزار ریال )تا ارتفاع 6 متر و بیشتر از آن هر 6 متر ارتفاع 15 درصد به مبلغ کل کفراژ نصب شده اضافه می شود.

ج : جهت حفظ ایمنی و دستور شهرداری در خیابان های اصلی در نمای ساختمان هنگام نصب داربست کفراژ مناسبی جهت فنس کشی نصب می شود و محاسبه آن (طول * عرض * ارتفاع) و قیمت به استناد بند یک نرخ نامه می باشد.(توضیح : مشروط بر اینکه ردیف اول کفراژ داربست به صورت خرپا یا حایل به سمت بالا و به صورت استاندارد جهت استحکام و مقاومت کلی داربست نصب گردد ، به طور خلاصه مهار کلی داربست انجام شود .

د : حفاظ شیب دار یک طرفه از قرار هر متر ، 80000 ریال (هشتاد هزار ریال)که به داربست نما متصل می گردد و با دستک های 3 تا 5 متر برای ماه اول به صورت کفراژ ( ارتفاع مجاز تا 5 متر )محاسبه و در ماه های بعد فقط سطح حفاظ محاسبه می شود .( طول و عرض )

در صورت نبودن محل مناسب جهت مهار داربست با توافق کارفرما کفراژ محافظ بسته شده و قیمت آن تا 6 متر ارتفاع 60000 ریال (شصت هزار ریال) و بیشتر از آن هر 6 متر 15 درصد افزوده می شود .

- کفراژ برای زیر بتن در جا تا ضخامت 20 سانتی متر و تیرچه بلوک از قرار متر مکعبی    تا ارتفاع 6 متر بوده و در صورت ضخامت های دیگر و سایر ارتفاع به نسبت قیمت فوق محاسبه خواهد شد . 

دیوار برشی : حداقل متراژ برای هر دیوار برشی 100 متر و بیشتر از آن محاسبه بر اساس بند 1 نرخنامه می باشد.

- چاله آسانسور : قیمت داربست برای چاله آسانسور در ابعاد مختلف با توجه به ردیف 1 نرخنامه خواهد بود و محاسبه آن محیط  چاله آسانسور در ارتفاع ( دور تا دور چاله)

- نصب چهارپایه بدون چرخ بوده و تهیه چرخ و مسئولیت آن بر عهده کارفرما می باشد .، حداکثر به ابعاد 3*3 تا ارتفاع 6 متر مجاز بوده ، به مبلغ بند 1 و حداقل متراژ 100 متر می باشد.

- مدت اجاره داربست : برای کلیه موارد فوق از 24 ساعت تا یک ماه می باشد و پس از ماه اول به صورت روز شمار محاسبه می شود .

- کرایه حمل به ازای هر 150 متر  25000000 ریال   و خارج از محدوده شهرداری توافقی خواهد بود.

- در محاسبه ابعاد داربست کسر یک متر ، یک متر محاسبه می گردد ( چه در ارتفاع ، عرض و طول) و در صورت غیر معمول بودن داربست از نظر حمل لوازم توسط کارگران و نصب آن ، نرخ داربست با توافق طرفین تعیین می گردد.

-در صورت نصب داربست در طبقات ساختمان یا روی پشت بام برای ماه اول ارتفاع ار کف محاسبه می شود.

- طاق نصرت : به ابعاد 6*6*1 هر کدام به مبلغ    و در سایر ابعاد توافق طرفین می باشد.

چهارشنبه, 25 خرداد 1401
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
داربست ارزان فوری
6734
تهران
داربست فلزی ایران توسعه
7887
هرمزگان
داربست فلزی ایران توسعه

نصب انواع داربست ساختمانی صنعتی مراسمی و.....

منو سریع