شاغلان حرفه‌های سخت و زیان‌آور چگونه بازنشسته شوند؟
شاغلان حرفه‌های سخت و زیان‌آور چگونه بازنشسته شوند؟

کاهش شنوایی، سستی بینایی، آسیبهای جسمی و حرکتی، برپایی دشواری ها تنفسی، قلبی و عروقی، فشارهای روانی و عصبی و مسائلی از این قبیل از دسته پیامدها و آسیبهای جسمی و روحی است که شدنی است حتی با گذشت چند سنه بعد از بازنشستگی در افراد بروز کند؛ متعلق به ماضی سر و شغل داشتن افراد با مواد خطرناک شیمیایی، مواد رادیواکتیو و مشاغل دارای راز و صدا و آلایندگی بسیار نیز آنان را در رده مشاغل مشکل و خسارت آور پیمان می‌دهد.
 
به گزارش خبرنگار تعاون و کارگماری ایسنا، به جهت بازداری از استهلاک جسمی و روحی ناشی از اشتغال به کارهای مشکل و خسارت آور در افراد، قانون مشاغل دشوار و زیان‌آور پیش‌بینی شده است که به مایه آن متقاضیان می‌توانند با داشتن شرایطی خود را بازنشسته کنند.
 
شرایط قانونی برای بازنشستگی در مشاغل مشکل و زیان‌آور چیست؟ این سوالی است که بسیاری از بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی همواره درصدد یافتن پذیرش آن هستند، بر این بنیاد ابتدا باید تعریف مشاغل سخت و زیان آور را دانست.
 
منظور از مشاغل مشکل و زیان آور آن بخش کارهایی است که در آن عوامل فیزیکی، ‌شیمیایی، ‌مکانیکی و ‌بیولوژیکی محیط شغل غیر استاندارد بوده و در اثر کارگماری بیمه شده، تنش ها و صدمات جسمی و روانی به مراتب بالاتر از ظرفیت‌های طبیعی در فرد برپایی می شود که نتیجه آن بروز بیماری های شغلی و عوارض ناشی از چنین کارهایی است.
 
به مایه مذهب نامه اجرایی این قانون، مشاغل دشوار و زیان آور به دو گروه تقسیم می شوند:
 
الف مشاغلی که صفت مشکل و خسارت آوری با ماهیت شغلی وابستگی دارد اما می توان با بکارگیری تمهیدات بهداشتی، ‌ایمنی و تدابیر فنی مناسب بدست کارفرما سختی و زیان آوری آنها را حذف کرد.
 
ب مشاغلی که ماهیتاً مشکل و زیان آور بوده و با بکارگیری تمهیدات بهداشتی،‌ ایمنی و تدابیر فنی توسط کارفرما، ‌صفت مشکل و خسارت آوری آنها تفریق یافته ولی همچنان سخت و زیان‌آوری آنها حفظ می‌شود.
 
اما بازنشستگی در کارهای سخت و زیان آور چه شرایطی دارد؟
 
بر پای بست، تبصره مونث 76 قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 مجلس، افرادی که در کارهای سخت و خسارت آور مشغول به شغل هستند می توانند با 20 سال سابقه پرداخت حق بیمه در مشاغل دشوار و خسارت آور به چهره پیاپی یا 25 سال به صورت متناوب، الی سقف 35 روز حقوق بازنشسته ‌شوند؛ یعنی به ازای هر سال، 1.5 سنه برای بیمه شده به عنوان پیشینه محسوب و به همان میزان هم از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند می‌شود، افزون بر آنکه چهار درصد حق بیمه و مستمری اثناء تقاضای بازنشستگی برای مدت مزبور محاسبه و از کارفرما مطالبه و وصول می‌شود.
 
چنانچه بیمه شده کمتر از پیشینه مذکور، سابقه پرداخت حق بیمه داشته که مقداری از آن سابقه مربوط به کارگماری وی در مشاغل سخت و خسارت آور است، هر سنه پیشینه پرداخت حق بیمه فرد موصوف 1.5 سنه محاسبه شده و در شرط سابقه مقرر در ماده 76 قانون و تبصره‌های زیر آن ملاک محاسبه پیمان می‌گیرد.
 
بنابراین کل بیمه شدگانی که کمینه 20 سنه سابقه کار پیاپی یا 25 سنه سابقه کار متناوب و پرداخت حق بیمه در کارهای مشکل و زیان آور را دارا باشند، بدون شرط سنی می‌توانند درخواست بازنشستگی از سازمان تامین اجتماعی داشته باشند.
 
مشاغل مشکل و زیان‌آور شناخته شده در قانون کار
 
عمده ترین کارهای مشکل و خسارت آور شناخته شده در قانون شغل شامل کار در معادن که ایجاب می کند کارگران در تونل‌ها و راهروهای سرپوشیده به استخراج بپردازند، کار استخراج شامل جدا کردن و منفجر کردن مواد از سطح شغل ، حمل مواد و عملیات مربوط به پکش و اتمام امور تأسیسات تو معدن، حفر قنات، چاه فاضلاب و کار در مخازن سربسته، تهی سازی و حمل مواد مذاب از کوره به نحوی که کارگر در معرض سر راست گرما یا بخار خسارت آور کوره باشد، حمل و دفن آشغال شهری، کار در کارگاههای دباغی و گندآبروها، کار پیوسته در طویله، اصطبل و سالنهای تربیت طیور، پیشه پیوسته در فضای باز و ارتفاع بیش از 5 متر بر روی دکل، اتاقکهای متحرک، داربست و اسکلتها، شغل پیوسته بر روی خطوط و پستهای انتقال برق با تنگنا 63 کیلو وات به بالا، مشاغل شن پاشی، پخت آسفالت دستی، قیر پاشی، جوشکاری در درون مخزن، شغل مستمر با اشعه‌های زیان آور مشابه رادیو اکتیو، شغل در محل هایی با خفگی پیرامون بیش از بی گمان طبیعی همانند غواصی، پیشه مستمر در محیطهایی که با هستی رعایت ایمنی موجبات بروز بیماریهای گوشی را سبب می شود، سمپاشی باغها، مزارع، اماکن پرورش دام و طیور، تولید و ترکیب سموم و حشره کشها و شغل با وسایل دارای لزرش خسارت آور است.
 
همچنین بر اساس آیین نامه اجرایی قانون مذکور، علاوه بر کارهای سخت و زیان‌آور مشخص شده: کار در زندانها و ندامتگاه‌ها، پیشه در بیمارستانهای روانی و پیشه خبرنگاری جزو مشاغل دشوار و زیان آور به شمار می روند.
 
شناسایی دشوار و زیان‌آور بودن مشاغل برعهده چه مرجعی است؟
 
برای تعیین و شناسایی سخت و زیان‌آور بودن مشاغل، کمیته‌ای پنج نفره در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ساختن می‌شود که این کمیته مرکب از دستیار روابط پیشه سازمان پیشه و امور اجتماعی استان، معاون امور بیمه‌ای اداره کل تامین اجتماعی استان، کارشناس رئیس بهداشت حرفه‌ای معاونت بهداشتی و نماینده کارگران و کارفرمایان است و بر این بنیاد بیمه شدگان تامین اجتماعی و کل متقاضیانی که حرفه خود را جزو مشاغل دشوار و زیان آور به شمار می آورند می توانند فرم تقاضا خویش را برای به کارگیری مزایای این قانون ارائه بدهند تا در کمیته باره عقیده مورد بررسی پیمان بگیرد.
 
ذکر این نکته ضروری است که در قانون مذکور، بعضی روزها چنانچه در فواصل کارگماری به کارهای دشوار و زیان آور واقع شوند به عنوان سابقه اشتغال فرد در کارهای دشوار و زیان آور محسوب می‌ شوند که از دسته آنها می تاب به تعطیلات هفتگی، تعطیلات رسمی، ایام به کارگیری مرخصی استحقاقی، روزها استفاده از مرخصی بابت ازدواج یا فوت همسر‌، پدر، مادر و اولاد و روزها به کارگیری مرخصی استعلاجی و استراحت پزشکی اشاره کرد.
 
به گزارش ایسنا، اخیرا قانون تفسیر مونث (76) قانون تامین اجتماعی در ارتباط با مشاغل سخت و زیان آور به تایید شورای نگهبان واصله و از جانب رییس جمهور ابلاغ شده است.
 
بر اساس موضوع این استفساریه، افرادی که کمینه 20 سنه پیاپی و 25 سنه متناوب در کارهای دشوار و خسارت آور (مخل سلامت) کارگماری داشته باشند باید کمینه 7300 روز اشتغال در یک یا چند شغل خسارت آور در یک یا چند کارگاه داشته باشند و توالی کارگماری به قوت خود باقی است؛ وانگهی افرادی که دست کم 20 سال پیاپی و 25 سال متناوب در کارهای سخت و زیان‌آور (‌مخل سلامت) کارگماری داشته باشند و در هر مورد‌ حق بیمه مدت مزبور را به سازمان پرداخته باشند، می‌توانند تقاضای مستمری بازنشستگی کنند.

دوشنبه, 07 مرداد 1398
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان

خدمات دهندگات داربست

پیشنهاد داربستان
نمایش همه
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری
125
تهران
نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری

نصب و اجرای داربست و کفراژ در اسرع وقت و پذیرفتن کارهای متری و شرکتی با اکیپ مجرب

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

دستکش کار و داربست بندی
126
تهران
دستکش کار و داربست بندی

تولید کننده انواع دستکشهای کار ۰۹۱۲۲۳۶۱۴۹۸

داربست فلزی شهرک غرب
349
تهران
داربست فلزی شهرک غرب

نصب سریع و آسان و منصف در تمام نقاط ایران نصب انواع داربست پروژه های کوچک و بزرگ و برج ها نصب راه پله در گود و زیر بتونی و کفراژ های بزرگ عضو اتحادیه داربست فلزی با بیش از 15 سال سابقه کاری

داربست فلزی اوج
258
هرمزگان
داربست فلزی اوج

داربست فلزی اوج میناب،جاسک،چابهار تا سیستان و بلوچستان هم می توانیم خدمات دهیم.

پارت فوم آکوستیک
288
تهران
پارت فوم آکوستیک

پارت فوم مجموعه ای است که از 1385تا کنون بر روی عایق های صوتی، حرارتی ، برودتی ، فوم ها و چسب های مصرفی و صنعتی فعالیت داشته است. و از سال 1392 به صورت تخصصی در زمینه ارایه محصولات آکوستیک با کیفیت بالا وقیمت مناسب فعالیت نموده است. افتخار ما این است که بسیاری از محصولات پارت فوم در زمینه آکوستیک برای اولین بار در ایران تولید شده است و توانسته ايم نیاز بازار داخلی را از محصولات خود تامین نماییم. فوم لوله داربستی - ضربه گیر لوله داربست

داربست نما پایدار
3657
تهران
داربست نما پایدار

داربست ارزان با بیمه مسئولیت

داربست فلزی علی
337
آذربایجان غربی
داربست فلزی علی

خدمات اجاره و نصب داربست ماکو

داربست ماکو
944
آذربایجان غربی
داربست ماکو

اجاره و نصب داربست فلزی در ماکو

داربست سازه کاران
435
تهران
داربست سازه کاران

اجاره داربست خرید داربست فروش داربست نصب داربست

داربست رضایی
297
گلستان
داربست رضایی

اجاره و نصب داربست در گرگان

داربست فلزی محکم بست
6922
همدان
داربست فلزی محکم بست

نصب فنی ترین داربستها - شماره ثبت 8120 کارشناس اتحادیه داربست فلزی با مدیریت سید رهبر مرادی

داربست فلزی فراز بست
3941
خراسان رضوی
داربست فلزی فراز بست

داربست فلزی فراز بست در مشهد آماده خدمت رسانی به همشهریان محترم می باشد.نصب داربست فلزي در همه ي مناطق شهر مشهد با نازلترين قيمت و در سريعترين زمان ممكن شما مي توانيد در انواع پروژه هاي ساختماني همچون نصب داربست برج ها و ساختمان ها، زيربتن و نصب كفراژ با ما تماس گرفته و از خدمات ما بهره مند شويد.

داربست فلزی میشو سیس
6507
آذربایجان شرقی
داربست فلزی خورشیدی اراک
781
مرکزی
داربست فلزی خورشیدی اراک

داربست خورشیدی،اراک،با بیش از ۳۰ سال سابقه کار ،اولین داربست استان مرکزی

داربست فلزی سرلک
635
تهران
داربست فلزی سرلک

آدرس انبار۱؛ میدان قیام خ مولوی کوچه رضا آزادی بن بست شیرزاد آدرس انبار ۲؛ سه راه آذری خیابان سبحانی گاراژ حاجیان آدرس شرکت .کارگر جنوبی خیابان زربافیان کوچه توکلی پ ۲ با مدیریت سرلک

داربست فلزی سعيد
7689
زنجان
داربست فلزی سعيد

داربست سعيد اولين ارائه دهنده خدمات داربست در استان زنجان

داربست فلزی علیجانی
1852
گیلان
داربست فلزی علیجانی

داربست علیخانی از سال 92 فعالیت خود را در استان گیلان آغاز کرده است و تا به حال پروژه های مختلفی را با موفقیت اجرا کرده اند.

داربست فلزی هادیان
2861
اصفهان
داربست فلزی هادیان

خدمات نصب و اجاره داربست در اصفهان و شاهین شهر

فولاد جهان مهر
1402
تهران
فولاد جهان مهر

شرکت فولاد جهان مهربا هدف تهیه و تأمین مقاطع آهن و فولاد مورد نیاز صنایعنفت،گاز،پتروشیمی،فولاد، نیروگاه‌ها،شرکتها وپروژه های ساختمانی...با اتکا به لطف خداوند و همکاری نیروهای متعهد و پرسنل مجرب، از سال 1350شروع به فعالیت نموده است. این شرکت افتخار همکاری با شرکتها و نهادهای زیر را دارد: 1ـ عضویت در وندور لیست شرکتهای نفت و گاز پارس (POGC)، شرکت ملی نفت ایران(NIOC)، 2ـ همکاری با کلیه شرکتهای نفتی ، ساختمانی و شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی

داربست فلزی محسن
2114
لرستان
داربست فلزی محسن

خدمات نصب و اجاره داربست در خرم آباد توسط اکیپ مجرب

داربست فلزی مرکزی
855
لرستان
داربست فلزی مرکزی

داربست فلزی مرکزی درخدمت همشهریان .نصب بنر تبلیغاتی،کفراژ،طاق نصرت،پروژهایی بزرگ و کوچک،چهارپایه

صنعت ساختمان و داربست
1364
تهران
صنعت ساختمان و داربست

خدمات داربست در سراسر کشور داربست های سنتی مجری مونتاژ داربست های شرکت تسکو (زود بست) چهارپایه های داربستی

داربست مهدی
6894
خراسان جنوبی
داربست مهدی

داربست و تجهیز بتن مهدی اجاره و خرید و فروش کلیه لوازم نو و دست دوم

داربست آسمان
3323
زنجان
داربست آسمان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

 چدن ریزان پیشرو
5825
تهران
چدن ریزان پیشرو

تولید انبوه بست و اتصالات داربست فلزی

داربست فلزی پارسیان
6262
بوشهر
داربست فلزی پارسیان

تجهیزات داربست بند،شرایط پرسنل و دستورالعمل های ایمنی خاص داربست بند می باشد.که با رعایت این اصول علاوه بر برپا نمودن داربست مناسب ایمنی نیز رعایت خواهد شد.

داربست فلزی محمدرضا
877
تهران
داربست فلزی محمدرضا

داربست فلزی محمدرضا(شبانه روزی) داربست فلزی در شهرقدس با بیش از 30 سال سابقه در صنعت داربست ساختمان و کوله باری از تجربه این افتخار را دارد تا در خدمت مردم محترم در استان وشهر تهران باشد و بیشترین مشتریان خود را از طریق جمعی از مشتریان راضی و تبلیغات لفظی آنها تا به امروز به دست آورده است. خدمات این شرکت عبارتند از: - نصب داربست فلزی در ساختمان ها و برج های بلند - اجرا ونصب داربست جهت کارهای صنعتی همانند:سکوهای نفتی,اسکله,سیلو,پالایشگاه و... - اجرا ونصب داربستهای زودبست,کفراژبندی,زیربتن,داربست های نمایشگاه ها همراه باچادر,سوله,حفاظ,پیچ ورولپلاک و... - اجرا ونصب داربست در مترا ژهای بالا در استان وشهر تهران -اجرای داربست فلزی بنرهای تبلیغاتی -اجرای داربست فلزی سالن های خیمه ای -اجرای داربست فلزی طاق نصرت و ایستگاه صلواتی -ارسال اکیپ داربستی به سایر شهرهای کشور به منظور پروژه های بزرگ 09216266372/09175240703 سید جواد رضانژاد09362191788,

داربست فلزی پاکدشت
8131
تهران
داربست فلزی پاکدشت

نصب انواع مختلف داربست ساختمان هیئت. ساختمان.سوله.بنرهای.تبلیغاتی.۴پایه چرخدار و ثابت..زیربتن

منو سریع