مهارت کار در ارتفاع و داربست بندی
مهارت کار در ارتفاع و داربست بندی

 

مهارت در هر شغلی می تواند تاثیر زیادی در درآمد زایی شما داشته باشد هر چه در شغل خود مهارت بیشتری داشته به همان اندازه نیز دستمزد دریافت خواهید کرد این البته در ایران کمی متفاوت است.برخی از شغل ها بسیار خطر آفرین هستندو همیشه جان کارگر در خطر است مثل داربست بندی ، شغلی که که در ایران علارقم که بسیار خطرناک است ولی مثل سایر شغل ها درآمد کمی دارد و نسبت به خطر که دارد دستمزدت آن بسیار پایین به نظر می رسد از آن طرف نیز کارگران این حوزه بدون رعایت ایمنی کار در ارتفاع می کنند و از هیچ تجهیزات ایمنی استفاده نمی کنند .البته مشکلات زیادی بر سر راه شرکت ها است که تمایلی برای رعایت ایمنی ندارند . قیمت پایین خدمات داربست ، وجود رقبای بدون مجوز که قیمت ها را به شدت پایین می آورند و غیره از جمله آنهاست . درمقابل کشور های اروپایی و آمریکایی قوانین سختی برای کارگران و اجرای پروژه های داربستی وضع شده است .

مهارت کار در ارتفاع و داربست بندی

چهارشنبه, 10 بهمن 1397
اشتراک گذاری :

تعداد نظرات : 0

ثبت نظر
داربستان
منو سریع