مدیر داربستان

تهران

استخدام منشی خانم در دفتر داربست فلزی

پنجشنبه, 15 مهر 1395
استخدام کارگران
130

استخدام منشی خانم در دفتر داربست فلزی

استان فارس

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دفتر داربست فلزی

ترجیحا ساکن سلطان آباد، کوشک میدان

سلطان آباد، ابتدای  مسکن مهر، جنب املاک علی، داربست فلزی عدنانی

09171124392 – 09178000574 – 37518397

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع