داربست فلزی آسمان در زنجان

نصب داربست فلزی، کفراژ بندی، داربست جهت اجرای تابلو، کار در ارتفاع (نماشویی، ترمیم نما)، کلیه تعمیرات جزئی و کلی داخل و خارج ساختمان، فنس کشی

  • داربست فلزی آسمان در زنجان
  • داربست فلزی آسمان در زنجان
  • داربست فلزی آسمان در زنجان
برچسب ها : داربست،کار در ارتفاع،کفراژ،اجاره داربست،زنجان

آگهی های مشابه

منوی سریع