داربستان
تهران
1396/11/30 08:14:52 صبح

داربست فلزی شمیران

www.darbastan.com
دوشنبه, 30 بهمن 1396
تهران
751

اجرای بزرگترین سازه ها در تمام ایران
نصب فوری داربست در کمترین زمان با استفاده از نیروی کارآمد و با تجربه
نصب زیر بتنیُ ُ نمایشگاه های عظیم و  برج ُ چهارپایه و ساختمان با متراژ کم تر
افتخار همکاری با سیمان تهران ُ مترو ُفرودگاه مهرآباد و امام ُ سازمان آب و فاضلاب ُ شهرداری و.........توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

داربست فلزی شمیران داربست فلزی شمیران داربست فلزی شمیران
منوی سریع