این آگهی یا مطلب تایید نشده است

مرجع داربست ایران

پرتال خبری داربستان
نمایش همه
داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد
1124
04 دی 1397
داربست فلزی شغلی حادثه آفرین و کم درآمد

حرفه ســخت داربســت فلــزی برای افــرادی کــه در ایــن شــغل هســتند چنــدان مطلوب نیســت. کســادی بازار کار از یک سو و ورود افراد بدون مجوز و تخصص از ســویی دیگر این شغل را به قهقرا کشانده است

نتیجه اجرای داربست خوب
1111
03 دی 1397
نتیجه اجرای داربست خوب

نتیجه اجرای داربست خوب یعنی همین فیلمی که به روایت تصویر می‌بینید باد با سرعت و صدوچهل و پنج کیلومتر بر ساعت می وزد این اجرا تلفیقی از داربست رینگ لاک و اسپیس فریم می باشد.

یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی
399
03 دی 1397
یک شغل پر مخاطره به نام داربست بندی

عبدالله رضایی که در آستانه 60 ســالگی به سر می برد، حالا بیــش از نیمــی از عمــر خــود را بر فــراز داربســت های فلزی گذرانده اســت؛ جایی که به قــول خودش هر کســی نمی تواند دوام بیارد و تنها «گاو نر می خواهد و مرد کهن .«

داربستی های بی چفت و بست!
1368
02 دی 1397
داربستی های بی چفت و بست!

رییس اتحادیه داربست فلزی اصفهان از مشکلاتی که واحدهای داربستی فاقد مجوز برای فعالین این صنف ایجاد می کنند، سخن می گوید:

بيمه مسئوليت مدنی  کارفرما در قبال کارگران ساختمانی
838
01 دی 1397
بيمه مسئوليت مدنی کارفرما در قبال کارگران ساختمانی

سال گذشته بود در اداره خسارت بيمه هاي مسئوليت شرکت بيمه اي بودم ، تلفن زنگ خورد پشت خط شخصي با صداي بلند حادثه اي را اطلاع ميداد بطوري که من با فاصله چند متري کاملا صحبتهاي فرد پشت خط را متوجه ميشدم

هشدار داربستان به شرکت های داربستی
1107
01 دی 1397
هشدار داربستان به شرکت های داربستی

داربستان هیچگونه تضمینی در خصوص مشتریان به شرکت ها نمی دهد و فقط صرفاً ارتباط مشتری با شرکت را برقرار می کند بنابراین شرکت می پذیرد که مسئولیت تمامی مسائلی که ممکن است در نتیجه ارتباط با مشتری برای شرکت به وجود بیاید به عهده شرکت داربستی است لذا حتماً دقت لازم را دراین خصوص داشته باشید.

منو سریع