داربست فلزی محکم بست
داربست فلزی محکم بست
داربست فلزی محکم بست
6940
  • 09189137001
  • 09181111615
www.darbastan.com
www.instagram.com/mohkambast110
همدان
دوشنبه, 29 شهریور 1395
ارسال پیام

نصب فنی ترین داربستها - شماره ثبت 8120 کارشناس اتحادیه داربست فلزی با مدیریت سید رهبر مرادی

توجه ! هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

مجوز فعالیت دارد

همدان میدان رسالت طبقه فوقانی شعبه نفت پ ۳۰۰

تعداد نظرات : 1

علی اکبرقاسمی
علی اکبرقاسمی
دوشنبه, 24 آبان 1395

بسیارعالی

ثبت نظر
داربستان
منو سریع