داربستان

مدیر داربستان

تهران

چرخ هاي فولادي

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
159

چرخ هاي فولادی

  • براي داربست هاي سيار
  • دو نوع داخل سالن ياخارج سالن
  • داخلی با روكش لاستيك مخصوص و تحمل 600 كيلو گرم
  • نوع فولادي آن در خارج كارگاه با تحمل 1000 كيلوگرم
  • در يك داربست 8 متري با احتساب وزن داربست 4 تن نيرو را تحمل مي كند.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع