داربستان

مدیر داربستان

تهران

اجزای داربست

یکشنبه, 28 شهریور 1395
0

اجزای داربست

•لوله هاي فولادي
•بست هاي فلزي
•مغزي
•كفشك يا پايه فولادي
•لنگريا مهاربند داربست پيچي
•تخته زير پا يا سطح كار

تعداد نظرات : 0

منوی سریع