داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام جوشکار داربست رو

شنبه, 20 شهریور 1395
داربستان
194

استخدام کارگر

تعدادی جوشکار داربست رو , با حقوق ماهیانه نیازمندیم ,

۰۹۱۲۰۳۸۹۴۱۹

لطفا هنگام تماس، یادآور شوید که از طریق وبسایت داربستان، تماس گرفته اید

تعداد نظرات : 0

منوی سریع