داربستان

داربستان

تهران

تفاوت قدرت تخته فلزی و چوبی در کار داربست

چهارشنبه, 02 اسفند 1396
داربست
78

همانطور که میدانید تخته های زیر پایی یا سکوی کار از اهمیت زیادی برای کارگران برخوردار است زیرا کارگران می توانند به راحتی روی آنها کار خود را انجام دهند ولی آیا تضمینی برای ایمنی آنها وجود دارد ؟! در این فیلم قدرت تخته های فلزی در برابر تخته های چوبی را به نمایش خواهیم گذاشت که البته با توجه نیروی وارد شده به آنها ممکن است خطر ساز شوند .

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع