داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام داربست بند ترجیحا استاد کار

شنبه, 06 شهریور 1395
0

به یک کارگر به صورت پاره وقت جهت داربست بندی ترجیحا استاد کار در اراک نیازمندیم.

شماره تماس : ۰۹۳۹۳۶۳۴۰۰۲

لطفا هنگام تماس، یادآور شوید که از طریق سایت داربستان، تماس گرفته اید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع