داربستان

داربستان

تهران

بازتاب/ رقم عجیب قرارداد داربست های بلیت فروشی: سالیانه ۱۷۶ میلیون تومان!

یکشنبه, 05 شهریور 1396
داربست
39

به گزارش داربستان، قاسمی در این باره گفت: «شرکت برهان مبین هوشمند، هشت ماه است که به ما پولی پرداخت نکرده و این در حالی است که ما طبق تعهدی که داشته ایم کارهای مربوط به داربست ها را انجام داده ایم. این شرکت طبق قرارداد می بایست ماهی ۲۲ میلیون تومان به ما پرداخت کند که هشت ماه است از این کار استنکاف کرده اند.»

قاسمی ادامه داد:« ما با دیدن برنامه نود شوکه شدیم، چرا که در برنامه گفته شد سالی ۱۳۰ میلیون تومان برای داربست قرارداد بسته شده و پول پرداخت شده و این در حالی است که ما هشت ماه است یک ریال هم نگرفته ایم و این در حالی است که باید ۲۲ میلیون تومان در پایان هر ماه طبق قرارداد بگیریم.»

به این ترتیب رقم قرارداد برهان مبین با شرکتی که کارهای مربوط به داربست را انجام می داد مشخص شد. این رقم فراتر از ۱۳۰ میلیون تومان است و ۱۷۶ میلیون تومان سالیه به خاطر داربست هزینه شده است، در حالیکه مطمئنا این رقم می توانست از ۱۳۰ میلیون تومان خیلی خیلی پایین تر هم باشد چه برسد به ۱۷۶ میلیون تومان! البته این رقمی است که مدیر بخش داربست به سایت نود اعلام کرده و ممکن است ارقام دیگری هم در این باره مطرح شود.

هزینه رنگ کردن داربست ها و زمین و پارچه نویسی و دیگر کارها هم که جای خود دارد و به نظر می رسد در این حوزه ها هم ممکن است ارقام عجیب و غریب دیگری هم مطرح شود.

منبع : http://90tv.ir

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع