داربستان

shoaei

تهران

خدمات ارائه شده در وب سایت داربستان-بخش چهارم

شنبه, 11 اسفند 1397
داربستان
57

با توجه به مطالبی که در بخشهای قبل گفته شد بطور کامل شرح وظایف  وب سایت داربستان در اختیار شما قرار داده شد .و نقش مهم فضای مجازی برای این صنف مشخص گردید

حال با توجه به حجم وسیع کارگر و استادکار وکارفرما زمینه جهت فعالبت این صنف فراهم شده وبه راحتی با یک گوشی متصل به اینترنت هم میتوانند در این صنف فعالیت خودرا انجام داده وافراد جویای کار شغل مورد نیاز خودرا پیدا کنند وافراد نیازمند کارگر یا استادکار فرد مورد نظر و با سابقه مورد نیار را یافته و دعوت به همکاری نماید.

در این راستا  تیم مدیریت داربیتان تصمیم به گسترش فضای کار خود در کل کشور ودر آینده نزدیک در کل کشورهای همسایه را دارد.و همزمان با توسعه فعالیت کاری خود نمایندگی هایی در شهر های مختلف  جهت انجام امور استان وشهر مربوطه برعهده آنها قرارداده تا دسترسی کاربران  آسانتر باشد .چه از لحاظ هماهنگی های درون وب سایت و چه ازنظر پاسخگویی مداوم .

به زودی و با برنامه ریزی جدی بخش مدیریت وب سایت تلاش در تحقق این امر در آینده نزدیک را دارد.

داربستان

تعداد نظرات : 0

منوی سریع