داربستان

داربستان

تهران

استخدام استادکار داربست به صورت دائمی در بوشهر

چهارشنبه, 19 دی 1397
استخدام کارگران
184

شرکت داربستی لیان در بوشهر به 3 استادکار ماهر و باتجربه داربست  با حقوق ثابت و بیمه ، خوابگاه به صورت دائمی نیاز دارد. متقاضیان با شماره زیر تماس حاصل فرمایید:

09177729321

استادکار داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع