داربستان

داربستان

تهران

تصویری عجیب از داربست !

جمعه, 02 شهریور 1397
داربست
201

داربست هایی عجیب که برای احداث سد در هند اجرا شده و کارگران مشغول کار هستند !

داربست عجیب

تعداد نظرات : 0

منوی سریع