داربستان

داربستان

تهران

عناصر تاثیر گذار در ایمنی داربست

پنجشنبه, 18 مرداد 1397
داربست
306

عناصر تاثیر گذار در ایمنی داربست

عناصر تاثیر گذار در ایمنی داربست

داربست ها معمولا در ساخت و سازها و در هنگام کار بر روی آسمان خراش ها از آنها استفاده می شود.

برای اینکه با خیال آسوده از این داربست ها استفاده کنید

به یاد داشته باشید خطرات ذاتی کار بر روی این ارتفاع ها به معنای رعایت روش های ایمنی خاص است و احتیاط بسیار ضروری است.

عناصر تاثیر گذار در ایمنی داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع