داربستان

داربستان

تهران

طراحی سه بعدی داربست بروی یک کانتینر شیمیایی بزرگ جهت بازرسی و تعمیر

دوشنبه, 06 دی 1395
داربستان
57

این یک پروژه بوده که مشتری خواسته جهت بازرسی و تعمیر یک کانتینر بزرگ شیمیایی  داربست به روش کاپلاک (Cuplock Scaffold System) زده بشه همچنین در طراحی نیز از تخته استفاده شده است.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع