داربستان

مدیر داربستان

تهران

نصب داربست در دکل نفتی

ﺳﻪشنبه, 23 آذر 1395
داربستان
221

فیلم نصب داربست در یک دکل نفتی

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع