داربستان

مدیر داربستان

تهران

نحوه ویرایش اطلاعات خود در سایت داربستان از طریق تلفن همراه

جمعه, 21 آبان 1395
داربستان
91

در هنگام ثبت نام در سایت داربستان شما مسقیماً به صفحه ویرایش اطلاعات هدایت می شوید اما اگر اطلاعات خود را تکمیل نکرده اید از طریق موبایل می توانید اطلاعات خود را تکمیل کنید در تصایر زیر مراحل مشخص شده است :

تعداد نظرات : 0

منوی سریع