داربستان

مدیر داربستان

تهران

نحوه ویرایش اطلاعات خود در سایت داربستان از طریق تلفن همراه

جمعه, 21 آبان 1395
0

در هنگام ثبت نام در سایت داربستان شما مسقیماً به صفحه ویرایش اطلاعات هدایت می شوید اما اگر اطلاعات خود را تکمیل نکرده اید از طریق موبایل می توانید اطلاعات خود را تکمیل کنید در تصایر زیر مراحل مشخص شده است :

تعداد نظرات : 0

منوی سریع