داربستان

داربستان

تهران

ایده های داربستی

جمعه, 21 اردیبهشت 1397
داربست
140

داربست به غیر از ساخت و ساز کاربردهای دیگری نیز دارد که می توان از آن استفاده کرد البته برای درست کردن چنین ایده هایی باید سراغ داربست های آلومینیومی  بروید .

داربست

داربست

داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع