داربستان

داربستان

تهران

استخدام داربست بند جهت شرکت فعال در پروژه های نفت و گاز جنوب

پنجشنبه, 20 اردیبهشت 1397
استخدام کارگران
115

به تعدادی داربست بند، کمک داربست بند (نیروهای آشنا به اجرای پوشش ضد حریق (فایرپروف) شامل پین کوبی، توری بندی، مواد ساز، مواد پاش و بنا جهت شرکت فعال در پروژه های نفت و گاز جنوب کشور نیازمندیم.
متقاضیان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس حاصل نمایند.

09171342910

استخدام استادکار داربست

تعداد نظرات : 0

منوی سریع