داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام تعدادی کارگر نصب داربست در هزمزگان

چهارشنبه, 19 آبان 1395
استخدام کارگران
94

به تعدادی کارگر ساده جهت نصب داربست در هرمزگان نیازمندیم.

تلفن : ۰۹۱۷۴۴۸۳۰۶۳ – ۰۹۱۷۹۳۹۸۹۱۰

 

هنگام تماس یادآور شوید که از طریق داربستان تماس گرفته اید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع