داربستان

مدیر داربستان

تهران

نمونه کار های داربست فلزی مهران از استان تهران شهر تهران

پنجشنبه, 13 آبان 1395
0

انجام کلیه پروژه هاے داربست درمتراژ مختلف برج هاے بلند مرتبہ و کارهاے کوچک آماده همکارے باتمام ارگانهاے دولتے
 
 
 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع