داربستان

مدیر داربستان

تهران

استخدام منشی خانم در دفتر داربست فلزی

پنجشنبه, 15 مهر 1395
0

استخدام منشی خانم در دفتر داربست فلزی

استان فارس

نیازمند یک منشی خانم جهت کار در دفتر داربست فلزی

ترجیحا ساکن سلطان آباد، کوشک میدان

سلطان آباد، ابتدای  مسکن مهر، جنب املاک علی، داربست فلزی عدنانی

09171124392 – 09178000574 – 37518397

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع