داربستان

مدیر داربستان

تهران

درخواست نیروی کار برای استان یزد

چهارشنبه, 14 مهر 1395
0

با توجه به تعداد بالای کارگر غیر ایرانی که عموما افغانی های غیر مجاز هستند اگه کارگران یا گروه های کاری باشند که بتونن توی شهر یزد کار بکنند خیلی استقبال خوبی از این کارگران با حقوق های کافی خواهد شد .

شماره تماس : 09133527242

تعداد نظرات : 0

منوی سریع