داربستان

مدیر داربستان

تهران

حفاظت کارگران در برابر سقوط

یکشنبه, 28 شهریور 1395
0

حفاظت کارگران در برابر سقوط

اگر یک کارگر روی یک داربست که بیشتر از 10 فوت ارتفاع دارد کار می کند با حفاظت شود به وسیله :

  • * گاردریل
  • *  کمر بند ایمنی (PFAS)

تعداد نظرات : 0

منوی سریع