داربستان

مدیر داربستان

تهران

تخته زير پا يا سطح كار

یکشنبه, 28 شهریور 1395
داربستان
215

تخته زير پا يا سطح كار

  • از جنس چوب به طول 2 متر و ضخامت 5 سانتي مترو عرض 25-20 سانتي مترکه بايد صاف و خشك و محكم باشد .

    تخته زیر پایی چوبی

تعداد نظرات : 0

منوی سریع