مدیر داربستان

تهران

سقوط داربست در اراک حادثه آفرید

شنبه, 13 شهریور 1395
0

ایمنی داربست

سقوط داربست ساختمان در حال ساخت در میدان شریعتی خیابان شبان باعث ایجاد خسارت به ساختمان های مجاور شد .
 
گفتنی است در این حادثه به کسی آسیبی نرسید.

تعداد نظرات : 0

منوی سریع