مدیر داربستان

تهران

مرگ 4 کارگر داربستی بر اثر بی احتیاطی

شنبه, 06 شهریور 1395
0

4کارگر چینی هنگامی که در حال حمل داربست به یک کارخانه بودند بدون توجه در یک لحظه داربست به کابل برق گیر می کند و هر 4 کارگر بر اثر فشار برق قوی آتش می گیرند.

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع