مدیر داربستان

تهران

فیلم آموزشی ایمنی داربست بندی قسمت دوم

دوشنبه, 22 آذر 1395
داربستان
98

در این قسمت نحوه نصب داربست ارئه می شود. وبسایت داربستان مرجع داربست و ساختمان

 

تعداد نظرات : 0

منوی سریع