مدیر داربستان

تهران

به یک استاد کار جهت داربست بندی در تهران نیازمندیم.

شنبه, 24 مهر 1395
استخدام کارگران
46

*فوری *

به یک استاد کار جهت داربست بندی در تهران نیازمندیم. شماره تماس 09121770843

تعداد نظرات : 0

منوی سریع