توافقی

پیچ رولپلاک نما ،مسئولیت قضایی افتادن سنگ نما در آپارتمانها

در صورت ویژه بودن نمایش داده می شود وبسایت :
درصد تخفیف:
در صورت ویژه بودن نمایش داده می شود تلفن :

پیچ رولپلاک نما و مسئولیت قضایی ریزش نما در آپارتمان ها

 

آیا افتادن سنگ نمای ساختمان و مرمت آن به عهده تمام ساکنین آپارتمان است؟
 

سوال : یک ساختمان 4 طبقه 8 واحدی ساکن هستم که سنگ نمای ساختمان  سمت خیابان طبق اعلام رسمی مدیریت ساختمان هر لحظه امکان ریزش دارد و تعدادی هم در چند روز اخیر ریزش کرده که خداروشکر خسارت جانی یا مالی در برنداشته است
 آیا هزینه مرمت و پیچ و رول پلاک نما بر عهده ساکنین جلویی که سمت خیابان هستند می باشد یا همه ساکنین ، با توجه به اینکه برخی ساکنین راضی به پرداخت هزینه پیچ رولپلاک سنگ نما نمی شوند اگر خدایی نکرده اتفاق جانی یا مالی بیوفتد چه افرادی از ساکنین مقصرند و چگونه بایستی افداد را ملزم به همکاری کرد
 

 پاسخ وکیل دادگستری : مسوول این اتفاق یا هزینه تمام مالکین هستند و نما جزء مشاعات حساب می شود ، به همین دلیل مدیر ساختمان می توانند از ساکنینی که همکاری نمیکنند شکایت کند

 

پیچ رولپلاک نما 

بازدید و مشاوره 

تقی پور 

 

 

  • پیچ رولپلاک نما، مسئولیت قضایی افتادن سنگ نما در آپارتمان
  • پیچ رولپلاک نما، مسئولیت قضایی افتادن سنگ نما در آپارتمان
  • پیچ رولپلاک نما، مسئولیت قضایی افتادن سنگ نما در آپارتمان
برچسب ها : پیچ رولپلاک نما پیچ و رولپلاک نما پیچ رولپلاک نماشویی نما

آگهی های مشابه

منوی سریع