داربست مدولار چکشی

داربست مدولار چکشی

این نوع داربست از پایه های قائم و مهارهای افقی در اندازه های مختلف تشکیل شده است. پایه های این نوع داربست ها در طو لهای 0/5 متر، 1 متر، 1/5 متر، 2 متر ، 2/5 متر و 3 متر تولید می شوند و با قراردادن سرجک های قابل رگلاژ در قسمت بالائی و پایه جک های قابل رگلاژ در قسمت پائین داربست برای هر ارتفاع و اختلاف ترازی قابل تنظیم می باشد. نصب مهارهای افقی بر پایه های داربست به سادگی و با ضربه چکش امکان پذیر می باشد و اتصال پایه های داربست به یکدیگر با مغزی و پین صورت می گیرد.

صدور مجوز داربست موتوری برای کمک به معلولان

صدور مجوز داربست موتوری برای کمک به معلولان

داربست (اسکلت) موتور دار برای کمک به معلولان از سازمان غذا و داروی آمریکا (FDA) تاییدیه گرفت. این دستگاه ReWalk نام دارد و به معلولانی که به دلیل انواع آسیب های نخاعی از کمر به پایین فلج هستند کمک می کند که حرکت کنند.

داربست  اجاره لوله داربست

داربست اجاره لوله داربست

داربست یک نوع سازه فلزی ویا آهنی محسوب می شود که برای دسترسی داشتن امن و ایمن به نقاطی از ساختمان که مشکل می باشد ،به صورت یک تکیه گاه به کار می رود.از داربست برای رنگ کردن نمای ساختمان، تعمیر ساختمان ، ساخت و ساز ساختمان استفاده می شود.

منوی سریع